Privacy

Scouting Abbé Pierre verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In ons privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Scouting Nederland en Scouting Abbé Pierre.

Bekijk hier ons privacy statement.

In ons privacy beleid staat beschreven hoe Scouting Abbé Pierre persoonsgegevens en gegevensbestanden registreert, verwerkt en bewaart. Ook gerelateerde onderwerpen, zoals het raadplegen, muteren, uitwisselen en verstrekken van gegevens staat in dit beleid beschreven. Het privacy beleid omvat alle on- en offline systemen waarin persoonsgegevens voorkomen. In voorkomende gevallen zullen wij verwijzen naar het privacy beleid van Scouting Nederland.

Wil je meer weten, bekijk dan hier ons privacy beleid.