Wie wij zijn

brood-bakken-met-de-kapelaan
Broodjes bakken met de kapelaan

In Nieuwveen is de Scouting op 19 januari 1956 opgericht. De eerste jaren was de Scouting gehuisvest op de zolder van de oude katholieke school die tegenover de kerk stond. Later is de huidige Mettenburcht gebouwd. De Stichting Jeugdraad is de eigenaar van de Mettenburcht. Scouting Nieuwveen maakt gebruik van het gebouw en betaalt hiervoor huur.

Lees hier meer over Hoe het begon.

Hoe ziet de groep er nu uit

De officiële naam van Scouting Nieuwveen is de Abbé Pierre-groep en Titus Brandsma-troep. Er is een groepsstichting en een groepsbestuur. De groepsstichting is vooral juridisch van belang. In het groepsbestuur zitten alle leiding van de groep die gezamenlijk een groepsraad samenstellen. Het stichtingsbestuur zorgt voor alle (administratieve) zaken rond de groepen.

Binnen de organisatie zijn er een aantal leeftijdsgroepen met ieder hun eigen verhaal en spelaanbod: de zogenaamde speltakken. Bij Scouting Nieuwveen hebben we vijf van deze leeftijds­groepen. De jongste groep is de Welpen (6-8 jaar), gevolgd door de Wolven ( 8-11 jaar), de Scouts (11–14 jaar), de Explorers (14–18 jaar) en de Stam (18+). Er zijn momenteel ongeveer 100 leden en 30 vrijwillige stafleden die de groepen (bege)leiden. Meer informatie over de diverse groepen vindt u op de speltakpagina’s.

Kampen

Ieder jaar, in het voorjaar en in de zomer, gaan de diverse groepen op kamp – binnen én buiten Neder­land. De Welpen en Wolven vertoeven een week in een blokhut en de Scouts en Explorers kamperen in tenten op een Scouting Labelterrein.

De Welpen en Wolven worden de hele kampperiode bezig gehouden met sport en spel, speurtochten en knutselen in en rond de blokhut. De Scouts en Explorers hebben tijdens de kampweek hun eigen tent en keuken en een eigen stukje bos waar zij verantwoordelijk voor zijn. Tijdens de kampweek zijn er veel spellen, waaronder nachtspe­llen. Er wordt verder gepionierd en er worden hikes gelopen. De Scouts en Explorers kunnen dan in de praktijk brengen wat zij gedurende het jaar hebben geleerd.

Naast deze traditionele jaarlijkse zomerkampen gaan de Scouts en Explorers ook nog 1 of 2 keer per jaar een (lang) weekend weg.

Het uniform

Binnen Scouting draagt men een uniform tijdens de scoutingactiviteiten. Het doel van dit uniform is dat je als groep herkenbaar bent en een eenheid vormt naar buiten toe. Net zoals een voetbalelftal een tenue draagt, doen we dat bij Scouting ook. Bij Abbé Pierre dragen de Welpen een groene blouse, de Wolven een donkerblauwe blouse, de Scouts een beige blouse en de Explorers een rode (brique) blouse. Alle groepen dragen naast de blouse ook de groepsdas zodra de leden geïnstalleerd zijn.

De blouse is ook handig voor het dragen van insignes die regelmatig verdiend kunnen worden. Het is dan ook belangrijk dat het uniform bij de opkomsten en andere activiteiten gedragen wordt. Hopelijk wilt u als ouders hierop letten.

Het uniform wordt verstrekt door Scouting Abbé Pierre. Omdat kinderen behoorlijk kunnen groeien, kan op deze manier gemakkelijk van blouse gewisseld worden. Dit gebruik van het uniform is in de contributie verwerkt. Het uniform blijft dus eigendom van de Scouting en behoort teruggegeven te worden als het lidmaatschap stopt. Als de kinderen een onderdeel van het uniform kwijt raken kan dit tegen kostprijs opnieuw gekocht worden. Dit wordt niet telkens opnieuw gratis verstrekt.

Welke groep draait wanneer?

  • Welpen: dinsdag 18.30 – 20.00 uur
  • Wolven: dinsdag 18.30 – 20.00 uur
  • Scouts: vrijdag 19.00 – 21.00 uur
  • Explorers: vrijdag 21.00 – 22.30 uur
  • De Stam: vrijdag vanaf 22:00 uur

Contributie

De contributie wordt ieder jaar vastgesteld. De contributie wordt per half jaar of per jaar via automatisch incasso geïnd. Uw kind wordt lid voor een jaar en ook de contributie bent u dan voor dat jaar verschuldigd. Het seizoen loopt van september t/m augustus. Als uw kind van scouting afgaat, betekent dit niet dat u automatisch een gedeelte van de contributie terugkrijgt; er zijn een aantal vaste kosten die betaald moeten worden zoals bijvoorbeeld huur van de Mettenburcht en de contributie-afdracht naar Scouting Nederland.

Voor het zomerkamp, proefkampen en weekendjes weg worden aparte bijdragen gevraagd waarbij de stelregel is dat deze activiteiten kostendekkend zijn. Daarnaast is het ook mogelijk dat wij een bijdrage van u vragen bij een duurdere activiteit, zoals bijv. bioscoop- of dierentuinbezoek.

Sponsors

Een aantal winkels en bedrijven sponsoren de Scouting. Dit is natuurlijk hartstikke leuk en het betekent extra inkomsten. Vertel hen gerust dat u dit ook leuk vindt en daarom juist daar komt winkelen. Het is belangrijk dat zij gewaardeerd worden voor het feit dat zij ons ondersteunen. De volgende ondernemers kunnen zich officieel Scouting Nieuwveen Sponsor noemen: Gemeente Nieuwkoop, COOP Rehorst en Transportbedrijf Peet Stokman.

Leiding en bestuur

Uiteraard kan de Scouting niet draaien zonder leiding. Daarnaast is een voldoende bemenst bestuur heel belangrijk. Scouting Nieuwveen is altijd op zoek naar nieuwe leiding en bestuursleden! Mocht u interesse hebben of iemand weten die bereid zou zijn om leiding te worden of het bestuur te versterken, dan horen wij dit graag van u! U kunt contact met ons opnemen via onderstaand telefoonnummer, of mailen naar info@abbepierre.nl.

Het stichtingsbestuur

Het stichtingsbestuur is algemeen reserve als er problemen opduiken. Daarnaast zorgen zij voor alles om de groepen heen en begeleiden ook de groepen waar nodig. Het stichtingsbestuur bestaat momenteel uit:

  • André Wijfjes – groepsvoorzitter (Tel: 06-46055693)
  • Loyce de Jong – penningmeester
  • Joost de Boer – secretaris

Het telefoonnummer van de Mettenburcht is 0172 – 537430