De Vereniging

Hoe het begon: het tekenen van de statuten

Op 8 november 1955 werden de statuten van de Stichting Afdelingscommissie Nieuwveen getekend. Hier waren Pastoor Paulus Schretlen, Kapelaan Fredericus Keesen, Aplonia Brouwer-Venne, Jacobus de Bruijn, Wilhelmus van de Hoorn en Wilhelmus Eijs bij betrokken.

oud1

Er werd een vermogen van maar liefst fl 1,- afgezonderd en dit bedrag werd bestemd tot vermogen van de stichting.

Doelstellingen van de Stichting

De stichting had als doel:

  • De leiding van het katholieke jeugdwerk voor jongens en meisjes in de parochie van de H. Nicolaas te Nieuwveen in het Bisdom Haarlem behulpzaam te zijn in haar werk, door het verschaffen der daartoe noodzakelijke stoffelijke hulpmiddelen, inzonderheid het verkrijgen van terreinen, gebouwen, inventarissen en verder materiaal.
  • Als eigenaresse het beheer te voeren over de goederen, die voornoemde afdeling ter verwezenlijking van haar doel gebruikt.

Leiding werven

Kapelaan Keesen kwam later bij de familie Spekman thuis op bezoek. De oudste dochter Annie vroeg hem of er soms voor jongens iets bestond in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar. Er bestond inmiddels wel een vrije club voor jongens van 12 t/m 16 jaar, maar er was niets voor de jongere jongens.

Kapelaan Keesen ging vragen of er cursussen waren. Hij ging het na en die bestonden, maar hij zei tegen Annie: “Je mag er beslist niet alleen heen, dus moet jij ook maar iemand opzoeken”. Na lang zoeken vond Annie Spekman tenslotte Jannie Heemskerk die bereid was om mee te gaan naar de inleidingscursus in Staelduin (in september 1955). Andere mensen van het eerste uur zijn André van Buuren sr., Theo van Klink en Gijs de Boer.

Spelen op zolder

Op 19 januari 1956 zijn zij begonnen op de zolder van de toenmalige R.K.Basisschool in de Dorpsstraat. De Kapelaan had op school aan kinderen gevraagd of zij interesse hadden. Dinsdag ’s middags na school werd een spel verzorgd dat nu nog steeds gespeeld wordt.

De eerste kampweek

De jongens in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar waren de Rakkers en de jongens van 12 t/m 16 jaar de Poorters. De eerste kampweek werd in augustus 1956 gehouden in Zeist. In het begin werden heel veel dingen uit eigen zak betaald of van huis en bekenden meegenomen.

oud2

Na drie weken kon de eerste bal worden aangeschaft. Stoelen of banken waren er niet; gegeten werd op een groot zeil op de grond. Om te slapen hadden ze een grote zak met stro van huis (balen) meegenomen en dat moest ook weer terug naar de boer in Nieuwveen.

Van Jeugdbeweging naar Scouting

In 1958 gingen de clubs over naar wat nu Scouting heet (vroeger: Jeugdbeweging). Ook werd de naam van de groepen veranderd naar Abbé Pierre groep Nieuwveen. De Welpen (vroeger: Rakkers) heetten Franciscus Horde en de Scouts (vroeger: Voortrekkers) Titus Brandsma troep. Een tweede welpengroep heette later de Don Bosco Horde.

Welpen

Bij de Welpen in de slaapzaal stond om de hoek van de deur altijd een 10 liter blik (en later een emmer) voor de kinderen die ’s nachts hoge nood hadden. Maar het kwam wel eens voor dat met een schoenengevecht er pardoes een schoen in de piesemmer verdween, die werd er dan spontaan weer uitgevist en teruggegooid.

Scouts

De Scouts sliepen in tenten, heel eenvoudig punttenten waar één patrouille in sliep. Als er iemand uit moest om iets te halen, dan moest hij over al zijn patrouille leden heen stappen, wat wel eens fout afliep. Ook was er een toilet (HUDO; Houdt Uw Darmen Open). Deze bestond uit doorschijnend doek en als zitplaats werd er een tak uit het bos gekapt en horizontaal opgehangen; daar kon je dan op zitten. Na een enkele keer had ieder die erop was geweest plakkende dijen van het hars dat aan de tak zat. Ook in het donker moest er wel eens iemand naar de HUDO. Dat ging dan met de zaklantaarn, dat werd dus een mooi schimmenspel!

De Mettenburcht

Kapelaan Mette heeft zich later met hart en ziel ingezet voor de realisatie van de Mettenburcht. Hij zamelde overal geld in. Zo ging hij bijvoorbeeld op verjaardagen met een enveloppe rond. Dit resulteerde erin dat in 1963 werd begonnen met de bouw van de Mettenburcht, het clubgebouw van Scouting Abbé Pierre. Het gebouw is dan ook vernoemd naar deze kapelaan Mette. De grond was van de kerk en werd voor het symbolische bedrag van fl. 1,- gekocht. In 1964 is het gebouw in gebruik genomen en tot op de dag van vandaag heeft de Scouting hier onderdak.

Na 66 jaar nog steeds springlevend

Na 66 jaar is de Scouting gelukkig nog steeds actief en springlevend en vervult een belangrijke rol in het jeugdwerk. En dat alles dankzij de inspanningen van bovengenoemde dames en heren, en de vele vrijwilligers die zich tot de dag van vandaag inspannen voor de vereniging.

%d bloggers liken dit: