Statuten

De Stam Tekst

In de statuten staat beschreven waar De Stam voor staat, wat er als lid van je verwacht wordt, hoe we omgaan met drugs en alcohol en worden voorbeelden van stamactiviteiten genoemd. Ook vind je als eerste aanhangsel de bereidheidsverklaring, die alle leden moeten ondertekenen en waar ze zich aan dienen te houden.

Je vindt de statuten hier.